LinkIT מביאה תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית אל עולם הביוטק, הרפואה והפארמה

תחומי הביוטק, הרפואה והפארמה, דורשים סביבה טכנולוגית מותאמת, הכוללת פתרונות יעילים שיענו על מגוון רחב של צרכים ארגוניים ועסקיים.
LinkIT , המתמחה בענף זה בשנים האחרונות, מספקת לחברות, ארגונים ועסקים בתחום, שירותי טרנספורמציה דיגיטלית הכוללים – בניית מעטפת טכנולוגית מתקדמת, המותאמת באופן מדויק למטרות וליעדים העסקיים, שמטרתה היא שיפור תהליכי פיתוח, שיווק, מכירה ושירות, לטובת שדרוג התוצאות בשטח.

אנחנו עושים זאת באמצעות 3 תחומים מרכזיים החיוניים לפעילות העסקית:

פתרונות אבטחת מידע
פתרונות אבטחה
עמידה בתקנים
תקינה
מערכת ניהול מסמכים
ניהול מסמכים

ניהול מסמכים וידע ארגוני

 • הקמת תשתית עסקית יעילה שתפעל מול לקוחות, ספקים, ארגונים ומוסדות
 • שיתוף וניהול מסמכים וידע בענן לטובת נגישות מלאה מכל מקום ובכל זמן
 • ערכת פתרונות מלאה לניהול משרד ממוחשב ועבודת צוות
 • תיעוד מסמכים וידע מקצועי לטובת שימוש מהיר ויעיל  ומתן תגובות
 • יצירת סביבת עבודה אפקטיבית ואינטגרטיבית, שתשרת נאמנה את אנשי הארגון ואת המטרות העסקיות והארגוניות.

פתרונות אבטחה

 • הגדרת מדיניות ונהלי אבטחת המידע
 • אפיון מערך האבטחה הטכנולוגי בהתאם לצרכי הארגון
 • פתרונות לאבטחת מידע רגיש, מקצועי או עסקי בעזרת טכנולוגיה מתקדמת
 • הגנה מפני איבוד מידע או זליגת מידע
 • שמירה מפני ריגול תעשייתי או מתקפות סייבר
 • מענה דיפרנציאלי מיידי לסוגיות אבטחה בשטח

תקינה

 • עמידה בתקנות החוק להגנת הפרטיות בישראל ובאירופה
 • הבטחת התאימות, הסודיות ותקינות הנתונים לעמידה בתקינה בינלאומית HIPPA, GDPR ועוד.

בימינו, לא די להצטייד במחשבים ותוכנות, קיימת חשיבות מכרעת בהתאמת הפתרונות והטמעתם לכדי סביבת עבודה אפקטיבית וצומחת.
צוות המומחים של LinkIT , יאפיין את צרכי הארגון, יבנה חליפה טכנולוגית מותאמת אישית, יטמיע אותה עד לאחרון העובדים (במינימום הפרעה למהלך העבודה) ויבצע בקרת איכות ושיפור תהליכים לאורך כל הדרך, כל זאת על מנת לדייק ולמקסם:

 • תפעול שוטף
 • קשרי לקוחות וספקים
 • ממשקים מול מוסדות
 • תיעוד ובקרת תהליכים
 • שיתוף ידע לטובת אחזור מהיר וקבלת תגובות
 • הגנה מושלמת על המידע והסודיות בהתאם לתקנים בינלאומיים